Dołącz do nas naFacebooku

Ogród przy klinice „Budzik”

Ogród przy klinice „Budzik” w pełnym rozkwicie.
Jeszcze raz pięknie dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Wszczepy stymulatorów

Projekt wszczepu stymulatorów centralnego układu nerwowego (sznura tylnego) jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie i Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”, we współpracy z japońskimi profesorami z Fujita Health University.

Osobowość Roku Warmii i Mazur

Osobowość Roku Warmii i Mazur

„(…)W podziękowaniu za wielki wkład w pomoc dzieciom i dorosłym pozostającym w śpiączce, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uhonorował Panią Ewę Błaszczyk tytułem „Osobowość Roku Warmii i Mazur” za 2016 r.
Od 1994 r. Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu przyznaje co roku tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur”, pragnąc w ten sposób uhonorować wybitne osobowości nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wyróżniły się w sposób szczególny na niwie kultury, nauki, działalności społecznej i politycznej.


W poprzednich latach podczas Gali uroczyście odebrały statuetki między innymi takie osobowości, jak: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Lech Wałęsa, komisarze Janusz Lewandowski i Danuta Hűbner, marszałek Maciej Płażyński, premierzy: Leszek Balcerowicz i Grzegorz Kołodko, a także prof. Zbigniew Religa.(…)”

Osobowość Roku Warmii i Mazur
Osobowość Roku Warmii i Mazur
Osobowość Roku Warmii i Mazur