Dołącz do nas naFacebooku

Sprawozdania

Sprawozdania fundacji od roku 2011 są publikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search