Dołącz do nas naFacebooku

Zbiórki publiczne

Celem zbiórki publicznej jest zgromadzenie środków na prace wykończeniowe oraz wsparcie działania Kliniki-wzorca przy Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dla dzieci – ofiar śpiączki i po urazach neurologicznych, zakupy specjalistycznego sprzętu (typu łóżka rehabilitacyjne, krzesła, osprzęt rehabilitacyjny), środków higieniczno-kosmetycznych, pielęgnacyjnych i czystości dla szpitali i placówek medycznych, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z urazami czaszkowo-mózgowymi, które są pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, bądź są po hospitalizacji w szpitalu, a wymagają długotrwałego specjalistycznego leczenia i pomocy.

KONTO ZBIÓRKI PUBLICZNEJ:
27 1090 1056 0000 0001 0493 6584


------------------------------------------
Warszawa, 2 lutego 2015 r.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji
492/2013 z dnia 03 grudnia 2013r.
prowadzonej od 01/01/2014r. do 31/12/2014r.
przez FUNDACJE EWY BŁASZCZYK „AKOGO?

PRZYCHODY Z TYTUŁU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 200 592,32zł
Wpływy z SMS-ów:
  • T-Mobile: 9 984,00zł
  • Orange: 46 363,00zł
  • Plus: 75 838,48zł
  • Play: 34 756,00zł
Dobrowolne wpłaty na konto: 19 752,83zł
Kwesty: 9 892,88zł
Aukcje internetowe: 4 005,13zł

ROZCHODY Z KONTA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 200 592,32zł
Koszty zwiazane z leczeniem i rehabilitacją: 200 589,32zł
Koszty bankowe: 3,00zł

Sprawozdanie w wersji PDF

------------------------------------------
Warszawa, 18 marca 2014 r.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji
162/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
prowadzonej od 01 01 2013 r. do 31 12 2013 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Przychody z tytułu zbiórki publicznej: 220 063,20 zł
w tym:
wpływy z SMS-ów
T-Mobile (PTC Sp. z o.o.)/(Polska S.A.) 45 897,00
ORANGE (PTK Centertel Sp. z o.o.) 81 183,00
PLUS GSM (Polkomtel S.A.) 42 162,63
PLAY (P4 Sp.z o.o.) 16 023,00
Dobrowolne wpłaty na konto 14 011,19
Kwesty 19 384,88
Aukcje internetowe 1 401,50

Rozchody z konta zbiórki publicznej: łącznie 220 063,20 zł
w tym:
koszty związane z budową Kliniki "Budzik" 135 340,35
koszty związane z leczeniem i rehabilitacją 84 722,85

------------------------------------------
Warszawa, 03 01 2013 r.
Departament Administracji Publicznej MAC
00-060 WARSZAWA, ul. Królewska 27


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
5/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
prowadzonej od 01 01 2012 r. do 31 12 2012 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Przychody z tytułu zbiórki publicznej: 143 628,39 zł

Rozchody z konta zbiórki publicznej: łącznie 143 628,39 zł
Koszty związane z budową Kliniki "Budzik" 143 628,39 zł

Załączniki:
1. Zestawienie wpływów na konto zbiórki publicznej
2. Zestawienie wydatków z konta zbiórki publicznej
3. 37 faktur i rachunków
4. 2 potwierdzenia zapłaty za fakturę
5. Wyciąg z konta zbiórki publicznej

------------------------------------------
Warszawa, 12 03 2012 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
325/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 212/2011 z dnia 7 września 2011 r.
prowadzonej od 01 01 2011 r. do 31 12 2011 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Przychody z tytułu zbiórki publicznej: 142245,94 zł w tym
charytatywne SMS-y: 84 294,54 zł
dobrowolne wpłaty na konto: 30 913,24 zł
kwesty do zaplombowanych puszek: 27 038,16 zł

Rozchody z konta zbiórki publicznej: łącznie 142245,94 zł
Koszty przeprowadzenia zbiórek: 1595,60 zł w tym:
produkcja puszek do zbiórek: 1561,60 zł
obsługa konta: 34,00 zł
co stanowi 1,12% w stosunku do zebranej kwoty.

Środki wydatkowane zgodnie z decyzją - koszty związane z budową Kliniki "Budzik" 140650,34 zł w tym:
budowlany nadzór inwestorski: 73 314,01 zł
obsługa terenu budowy: 21 585,95 zł
ochrona budowy: 29 645,52 zł
prace budowlane: 16 104,86 zł

------------------------------------------
Warszawa, 26 01 2012 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
325/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 212/2011 z dnia 7 września 2011 r.
prowadzonej od 01 01 2011 r. do 31 12 2011 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Przychody z tytułu zbiórki publicznej: 142245,94 zł

Rozchody z konta zbiórki publicznej: łącznie 142245,94 zł
Koszty związane z budową Kliniki "Budzik" - 1409650,34 zł
Produkcja puszek do zbiórek - 1561,60 zł
Obsługa konta - 34,00 zł

------------------------------------------
Warszawa, 12 01 2011 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 65/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.
prowadzonej od 15 04 2009 r. do 31 12 2010 r. przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Przychody z tytułu zbiórki publicznej: 190 340,50 zł (w tym odsetki 227,07)

Rozchody z konta zbiórki publicznej:
Koszty związane z budową Kliniki "Budzik" - 190 310,49 zł
Opłaty bankowe - 30,01 zł
Łącznie - 190 340,50 zł

------------------------------------------
Warszawa, 28 04 2010 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


SPRAWOZDANIE
ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 54/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
prowadzonej od 16 04 2009 r. do 16 04 2010r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

1. Przychody z tytułu zbiórki publicznej:

Otrzymane na konto:
1. Wpływy z SMS-ów - 298 125,00 w tym:
ERA (PTC Sp. z o.o.) - 96 546,00
ORANGE (PTK Centertel Sp. z o.o.) - 117 374,00
PLUS GSM – Polkomtel SA - 84 205,00

2. Dobrowolne wpłaty na konto - 68 963,54
3. Kwesty - 34 608,90

Łącznie wpływy: 401 697,44
1. Rozchody z konta zbiórki publicznej:
2. Koszty prowadzenia rachunku bankowego - 248,20
3. Środki wydatkowane zgodnie z decyzją:
Koszty związane z budową Kliniki "Budzik" - 143 452,87

Łącznie rozchody: - 143 701,07

Pozostało do rozliczenia 257 996,37 zł

Kwotę 109 929,00 zł, która wpłynęła omyłkowo na konto zbiórki publicznej przeksięgowano na własciwe konto fundacji.

------------------------------------------
Warszawa, 09 08 2010 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


UZUPEŁNIENIE NR 2 SPRAWOZDANIA
ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 54/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
prowadzonej od 16 04 2009 r. do 16 04 2010 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Pozostało do rozliczenia 257 996,37 zł oraz wpływy za SMS dotyczące okresu zbiórki, a otrzymane w późniejszym terminie w wysokości 19 719 zł.
Łącznie do rozliczenia jest 277 715,37 zł.
Kwota 277 675,46 zł została wydana na budowę Kliniki BUDZIK, a pozostałe 39,91 zł są to koszty związane z obsługą konta.

W załączeniu faktury, rachunki i listy płac:
- Wynagrodzenie koordynatora zespołu budowlanego Krzysztofa Wójcika - lista płac - 2286,36 zł
- IP CZD – dostawa mediów na budowie Kliniki "Budzik" - 1461,21 zł
- "AKODO" Sp. z o.o. – ochrona budowy kliniki – 7905,60 zł
- DOM Ryszard Kupis – nadzór inwestorski budowy kliniki – 3050,00 zł
- Rachunek - wynagrodzenie kierownika budowy Stefana Burzykowskiego – 2003,00 zł
- TOI TOI Systemy Sanitarne – serwis kabiny na budowie – 147,66 zł
- PRO-BUD Rafał Janusz – montaż ścianek działowych – 150000,00 zł
- Wynagrodzenie koordynatora zespołu budowlanego Krzysztofa Wójcika – lista płac - 2286,36 zł
- TOI TOI Systemy Sanitarne – serwis kabiny na budowie – 147,66 zł
- IP CZD – dostawa mediów na budowie Kliniki "Budzik" - 1309,55 zł
- Rachunek - wynagrodzenie kierownika budowy Stefana Burzykowskiego – 2003,00 zł
- "AKODO" Sp. z o.o. – ochrona budowy kliniki – 8169,12 zł
- DOM Ryszard Kupis – nadzór inwestorski budowy kliniki – 3050,00 zł
- Rachunek - wynagrodzenie kierownika budowy Stefana Burzykowskiego – 2003,00 zł
- Rachunek Wojciech Kielski - nadzór autorski - 1092,00 zł
- TOI TOI Systemy Sanitarne – serwis kabiny na budowie – 147,66 zł
- PRO-BUD Rafał Janusz – montaż ścianek działowych – 82707,68 zł
- "AKODO" Sp. z o.o. – ochrona budowy kliniki – 7905,60 zł
ŁĄCZNIE 277675,46 zł

------------------------------------------
Warszawa, 13 05 2009 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 51/2008 z dnia 08 kwietnia 2008 r.
zmienionej DECYZJĄ Nr 30/2009 z dnia 10 marca 2009 r.
prowadzonej od 08 04 2008 r. do 15 04 2009 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

1. Przychody z tytułu zbiórki publicznej:

Otrzymane na konto:

Wpływy z SMS-ów: 557 757,00
w tym:
ERA (PTC Sp. z o.o.): 302 660,00
ORANGE (PTK Centertel Sp. z o.o.): 114 287,00
PLUS GSM – Polkomtel SA.: 129 070,00
PLAY (P4): 11 740,00

Dobrowolne wpłaty na konto: 99 049,14
Kwesty: 10 069,64
Inne wpłaty – odsetki od lokaty: 0,71

Łącznie wpływy: 666 876,49

Rozchody z konta zbiórki publicznej:

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej pokryte z zebranych środków (0,5%):
Koszty poniesione z tytułu promowania zbiórki publicznej: 3 098,80
Koszty prowadzenia rachunku bankowego: 225,53

Środki wydatkowane zgodnie z decyzją:
Koszty związane z budową Kliniki "Budzik": 640 673,18
Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją dzieci z urazami mózgu znajdujących się pod opieką Fundacji "Akogo?": 22 410,00

Łącznie rozchody: 666 407,51

Pozostało do rozliczenia 468,98 zł

Kwotę 148,10 zł, która wpłynęła tytułem 1% przeksięgowano na inne konto fundacji.
Pierwsza wpłata z tytułu zbiórki publicznej wpłynęła na konto w dniu 11 04 2008 r.

Warszawa, 10 06 2009 r.
DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA MOCY DECYZJI
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 51/2008 z dnia 08 kwietnia 2008 r. zmienionej DECYZJĄ Nr 30/2009 z dnia 10 marca 2009 r.
prowadzonej od 08 04 2008 r. do 15 04 2009 r.
przez Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Pozostało do rozliczenia 468,98 zł
Kwota 468,98 zł została wydana na budowę Kliniki BUDZIK.
W załączeniu rachunek Stefana Burzykowskiego - kierownika budowy.