O Fundacji Akogo? | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

O Fundacji Akogo?

FUNDACJA "AKOGO?" została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojtka Drozdowicza (twórcę programu "Ziarno" w TVP, obecnie proboszcza Pokamedulskiego Kościoła przy UKSW w Lesie Bielańskim).

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, jest polską organizacją pozarządową, zajmującą się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. Gdy rozpoczynaliśmy działalność, w naszym kraju nie istniała systemowa pomoc dla pacjentów po ciężkich urazach mózgu, przebywających w śpiączce.

Przeprowadziliśmy szereg kampanii edukujących społeczeństwo w temacie problemów osób w komie. Zainicjowaliśmy i wypracowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Program leczenia dzieci w śpiączce w fazie B, który jest wdrożony do systemu publicznej opieki zdrowotnej.

Wybudowaliśmy Klinikę „Budzik” – pierwszy w naszym kraju wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Mamy tu 15 łóżek dla dzieci w wieku 2-18 lat. Do marca 2023 r., w klinice „Budzik”, która działa od lipca 2013r., wybudziło się 100 dzieci. Robimy wszystko, aby Klinika świadczyła usługi medyczne na najwyższym, światowym poziomie, z wykorzystaniem rozmaitych, nowatorskich metod leczenia, diagnostyki oraz najszerszego wachlarza metod neurorehabilitacji.

Dzięki naszej inicjatywie i współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem Minister Zdrowia wydał rozporządzenie o uruchomieniu programu leczenia dorosłych ze śpiączką (listopad 2016r), co umożliwiło otwarcie pierwszego oddziału „wybudzeniowego” dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie (od 1 kwietnia 2017r.). Obecnie może się tu leczyć równocześnie 15 pacjentów. Fundacja „Akogo?” współpracuje przy tym projekcie i wspiera oddział w wyposażeniu w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.

Uruchomiliśmy Klinikę „Budzik” dla dorosłych w Warszawie, aby również dorosły pacjent, który zapadł w śpiączkę, mógł zostać objęty fachową i skuteczną pomocą.

Statut Fundacji - do pobrania

Prowadzimy działania zmierzające do sprowadzania do Polski światowych osiągnięć medycznych dotyczących problematyki śpiączki, wymiany wiedzy naukowej i wdrażania programów eksperymentalnych. Temu służyła zorganizowana w listopadzie 2015r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki; ponad 400 uczestników z całego kraju wysłuchało wykładów najwybitniejszych naukowców i lekarzy z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski, zapoznało się z najnowszymi osiągnięciami w odróżnianiu stanu wegetatywnego od minimalnej świadomości oraz najnowszymi metodami leczenia osób w komie.

Efektem tej Konferencji naukowej był projekt wykonania w Polsce nowatorskich operacji wszczepu stymulatorów ośrodkowego układu nerwowego (sznura tylnego).

Obecnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych programów eksperymentalnych dla pacjentów w śpiączce, m.in. z wykorzystaniem komórek macierzystych.
Tym zagadnieniom była poświęcona dwudniowa konferencja naukowa w grudniu 2017r. Wykłady wygłosili znakomici specjaliści zajmujący się badaniami nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu różnych chorób neurodegeneracyjnych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Argentyny, Niemiec, Włoch i Polski. Nasza konferencja była platformą spotkania i wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i lekarzy praktyków.
We wrześniu 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Naukowej Fundacji "Akogo?".

W lutym 2020r. uruchomiliśmy przychodnię konsultacyjno-medyczną „Akogo-med”. Przyjmują w niej neurolodzy i neurochirurdzy (przedsięwzięcie komercyjne umożliwiające pacjentom skomunikowanie się z wysokiej klasy specjalistami). Wypracowane zyski przychodni będą przekazywane na cele statutowe Fundacji „Akogo?”.