Projekty realizowane | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 
Projekty realizowane
W dniu 23 stycznia 2024, w Rektoracie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pani Prezes Zarządu Fundacji Akogo - Ewa Błaszczyk – Janczarska wraz z Prof. Wojciechem Maksymowiczem, Prezesem Zarządu Budzik Budzik Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz Rektorem UKSW Ks. prof. dr hab. Ryszardem Czekalskim podpisali uroczyście List Intencyjny wyrażający wspólną wolę współpracy wszystkich stron do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego, w zawodach medycznych, obu zakładów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministra Zdrowia „leczenie dzieci ze śpiączką” „leczenie dorosłych chorych ze śpiączką” Bardzo cieszymy się na przyszłą współpracę i rozwój oraz sukcesy studentów, przyszłych lekarzy i naukowców, w dziedzinie leczenia dzieci i dorosłych w śpiączce. Współpraca ma objąć działalność naukową w następujących obszararch i formach przygotowania i prowadzenia wspólnych projektów badawczych diagnostyki neurofizjologicznej  i monitorowania...
Głównym celem działalności zespołu naukowo-medycznego Fundacji "Akogo?" jest zaangażowanie środowiska medycznego i naukowego do wspólnego udziału w aktualnych i przyszłych projektach naukowych i klinicznych poświęconych leczeniu zaburzeń świadomości. Organizujemy i bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Na bieżąco analizujemy doniesienia konferencyjne, artykuły naukowe, postęp badań w zakresie diagnostyki, stosowanych na świecie najnowszych metod terapeutycznych, w szczególności dotyczących stymulacji mózgu i rehabilitacji osób po ciężkich uszkodzeniach mózgu, w śpiączce. Nawiązujemy i wzmacniamy współpracę ze specjalistami z zakresu neurobiologii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji neurologicznej z całego świata (m.in. z Belgii, Austrii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Argentyny, Szwecji oraz USA i Kanady).   Aktualnie zajmujemy się realizacją projektu:   „Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z...