Projekty zakończone | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Projekty zakończone

Opis projektu W kwietniu 2017 roku zakończyliśmy program wszczepu stymulatorów centralnego układu nerwowego (sznura tylnego). Projekt był realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie i Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”, we współpracy z japońskimi profesorami z Fujita Health University.   Jesienią 2015 roku nasza Fundacja zorganizowała międzynarodową konferencję naukową, podczas której gościliśmy najznakomitszych naukowców i lekarzy z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski (więcej na www.akogo.pl/konferencja). Efektem wykładów jest projekt przeprowadzenia w Polsce zabiegów wszczepienia stymulatorów ośrodkowego układu nerwowego (sznura tylnego). Takie operacje do tej pory były wykonywane wyłącznie w Japonii, a dają znakomite rezultaty: przeprowadzono ponad 300 zabiegów, a ponad 60% pacjentów w śpiączce po wszczepieniu stymulatora odzyskało świadomość! W maju 2016r.  gościliśmy Prof. Isao Moritę z Japonii, który przeprowadził...
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego realizuje we współpracy z kliniką BUDZIK dwa projekty naukowe, których celem jest opracowanie metody oceny stanu świadomości pacjentów przebywających w Klinice w oparciu o zapisy EEG.   Dlaczego? Żeby terapia czy rehabilitacja miały sens, konieczna jest metoda oceny ich postępów -- inaczej nie wiemy czy pomaga. Jeśli terapia ma usunąć ból, pytamy pacjenta czy mniej boli. Jeśli walczymy ze stanem zapalnym, mierzymy temperaturę. A jeśli chcemy pomóc w przywróceniu świadomości -- co zmierzyć, jak spytać? Kiedy pacjent odzyska zdolność komunikacji (potocznie mówi się o tych przypadkach “wybudzenie”) sukces jest oczywisty -- choć nawet wtedy trudno ocenić, co najbardziej pomogło.  Niestety wciąż nie potrafimy obiektywnie ocenić małych zmian w działaniu mózgu, które składają się na końcowy sukces. Potrzebne jest opracowanie nowej metody diagnostycznej, która pozwoli na monitorowanie zmian stanu pacjenta podczas...
„Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – NeuStemGen współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED - Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 .   Celem projektu NeuStemGen jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego...