Publikacje | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Publikacje

Stan wegetatywny i stan minimalnej świadomości: Przegląd zabiegów leczniczych
Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowany przegląd proponowanego leczenia medycznego lub chirurgicznego u pacjentów w utrzymującym się stanie wegetatywnym (VS) lub stanie minimalnej świadomości (MCS), a także ich mechanizmów działania i ograniczeń.

Stymulacja Grzbietowego Odcinka Kręgosłupa w Utrzymującym się Stanie Wegetatywnym (PVS)
Kwestia możliwości leczenia pacjentów w stanie wegetatywnym pozostaje wciąż nierozwiązana, a stymulacja grzbietowego odcinka kręgosłupa (DCS) wydawała się obiecująca w niektórych badaniach i wymaga dalszej uwagi.

Kliniczne i fizjologiczne aspekty terapii mikropolaryzacyjnej A.M. Sheliakin
Na dzień dzisiejszy sprawy związane z opracowaniem sposobów racjonalnej modulacji stanu funkcjonalnego CUN (centralnego układu nerwowego) człowieka przy różnych stanach patologicznych mózgu pozostają w najwyższym stopniu aktualne. Jest to związane w pierwszej kolejności z tym, że odtworzenie naruszonych funkcji nerwowych, przedstawiające jedną z fundamentalnych właściwości centralnego układu nerwowego, posiada ogromne znaczenie praktyczne. Przy tym osiągnięcie optymalnego poziomu odtworzenia naruszonych w trakcie procesu patologicznego różnych funkcji organizmu jest możliwe tylko przy fizjologicznie adekwatnych oddziaływaniach.
[Artykuł został udostępniony przez Fundację Krok po Kroku]

Andreas Zieger
Broszura ta ma być pomocą dla państwa, abyście mogli sobie wyobrazić, co to jest śpiączka (koma) czy stan budzenia się ze śpiączki lub stan czujny śpiączki (Wachkoma) i w jakiej sytuacji pacjent się znajduje.
Powinny zostać podane wskazówki, w jaki sposób powinniście się państwo sensownie zachować i uzupełniać będąc na odwiedzinach w klinice, ośrodku pielęgnacyjnym podczasterapii lub w domu.

Pacjent w śpiączce czy człowiek?
Ponad 50% pacjentów, na pozór "bez kontaktu" po okresie śpiączki, może być w pełni świadomych, lecz znajdować się w pułapce własnego ciała, którym nie może sterować/zawiadywać. Są oni więźniami bez możliwości ucieczki. W pełni świadome sytuacji istoty ludzkie pozbawione wszelkich praw, uznane za osoby niemyślące i nierozumiejące kierowanych do nich komunikatów, nie mające prawa głosu, a więc także możliwości zaprotestowania.

Joanna Szymula
W 1996 roku odkryto (przy wykorzystaniu test dzwonkiem), że prawie 50% pacjentów z diagnozą stały stan wegetacji, włączając przypadki tych, którzy przebywali w tym stanie od 30 lat, byli faktycznie świadomi. Ich kora mózgowa w pełni działała, a uszkodzenie pnia mózgu uniemożliwiało przekaz wskazujący na świadomość własnej osoby, miejsca i czasu. Tak znakomity lekarz jak Keith Andrews powiedział: "Wyobraźmy sobie jak musi czuć się człowiek, który przez pięć, dziesięć, a nawet trzydzieści lat ma świadomość, co dzieje się wokół niego i nie jest w stanie niczego przekazać otoczeniu".

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w śpiączce
"Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w śpiączce na podstawie Kliniki Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka" - fragmenty pracy magisterskiej wykonanej i obronionej w WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM przez Elżbietę Dróżdż-Kubicką.

Ocena zaburzeń neurologopedycznych u osób w śpiączce - opracowanie mgr Małgorzata Kukiełko – specjalista neurologopedii
Ocena zaburzeń neurologopedycznych u osób w śpiączce oparta jest na własnych doświadczeniach i przeznaczona dla praktyków ( psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, pielegniarek) pracujacych z pacjentami apalicznymi. Propozycja ma charakter wprowadzający w problemy zaburzeń mowy w przypadku uszkodzeń mózgu. Zaburzenia mowy spowodowane chorobami i uszkodzeniami neurologicznymi to zespół objawów- dysfunkcji obejmujacych wszystkie poziomy aparatu mowy. Kliniczny obraz zaburzeń jest złożony i na ogół pojedyncze objawy tworzą rózne konfiguracje, często współwystępujące ze sobą.