Klinika BUDZIK dla dzieci | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Klinika BUDZIK dla dzieci

Klinika BUDZIK
Adres:
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
(przy Centrum Zdrowia Dziecka)
www.klinikabudzik.pl

Sekretartiat: sekretariat@klinikabudzik.pl
Dyrektor Kliniki: Maciej Piróg - m.pirog@klinikabudzik.pl

tel. +48 22 122 18 00; faks: +48 22 427 51 47
Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Budowa Kliniki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, została sfinansowana przez Fundację "Akogo?" dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.

Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu.

Od lipca 2013 r. w "Budziku" są pierwsi pacjenci - dzieci do 18 roku życia po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Przyjmowane są dzieci przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych, dzieci mogą być leczone w Klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Dzieci zdiagnozowane w Klinice Anestezjologii, Neurochirurgii, Neurologii, wydolne krążeniowo i oddechowo stabilne, niewymagające podtrzymywania funkcji życiowych w warunkach OIOM (w stanie zdrowia kwalifikującym się do intensywnej rehabilitacji indywidualnej), są kierowane do Kliniki "Budzik". Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Medyczny Zespół Kwalifikacyjny ds. Programu Wybudzania Dzieci ze Śpiączki, w skład którego wchodzą: Kierownik jednostki, lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra, fizjoterapeuta, pielęgniarka i sekretarz Komisji oraz - jako obserwator - przedstawiciel Fundacji "Akogo?".
Szczegółowe kryteria kawalifikacji do Kliniki BUDZIK

Pełny program leczniczo-rehabilitacyjny obejmuje: farmakoterapię, leczenie zachowawcze, świadczenia pielęgniarskie i pielęgnacyjne, program leczenia usprawniającego (rehabilitacja), program leczenia wspomagający kinezyterapię, program psychologiczny oraz diagnostykę i konsultacje lekarskie. Program leczenia prowadzony w Klinice "Budzik" jest rekomendowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Leczenie w Klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ, również rodzice naszych pacjentów przebywają w Budziku bezpłatnie z dzieckiem przez 24h na dobę i są włączani w proces rehabilitacji"

Oprócz działań stricte medycznych i neurorehabilitacyjnych w Budziku realizowany jest obowiązek szkolny Ministerstwa Edukacji Narodowej: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które są finansowane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy; nasi pacjenci codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pedagogów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie.

Historia Kliniki Budzik
Projekt Kliniki został opracowany przez zespół projektantów pod kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego. Jest to budynek o 3 kondygnacjach + piwnica, o powierzchni 1500 m². Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą i jest połączona łącznikiem z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Projekt wnętrz i kolorystyka Kliniki została opracowana przez pracownię projektową "HAUTE DESIGN", reprezentowaną przez Magdalenę Mianowską. Firma projektowa miała wkład również w realizację elementów nietypowych i udział w koordynacji prac projektowych, a także budowlanych.
Prace budowlane rozpoczęte zostały w 2008 roku, a otwarcie kliniki odbyło sie 7 grudnia 2012r; od 16 lipca 2013 przyjmujemy małych pacjentów.

W Klinice stworzyliśmy systemowe rozwiązania, wzorzec prawno-organizacyjny, jak również wzorzec medyczno-neurorehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Na stałe pomagamy rodzicom i opiekunom w zdobywaniu informacji w zakresie schorzeń neurologicznych, komunikowaniu ze specjalistami, autorytetami medycznymi, rehabilitantami i psychologami. Tworzymy program psychologicznego wsparcia dla rodziców, opiekunów, terapeutów i lekarzy dotkniętych długotrwałym stresem i wypaleniem.

Fundacja uzyskała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożony w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego", w ramach Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia".