Zgłoszenia pacjentów | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Zgłoszenia pacjentów

Ponieważ Nasi Podopieczni wracają do zdrowia, prosimy o przesyłanie zgłoszeń kolejnych pacjentów na adres Kliniki Budzik. Zakwalifikowane dzieci zostaną wpisane do kolejki oczekujących i będą mogły zostać przyjęte na miejsca wybudzonych podopiecznych.
Zachęcamy do przesyłania dokumentacji medycznej dzieci po ciężkich urazach mózgu, przebywających w śpiączce.

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:
- przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesiecy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiaczka wystąpiła z przyczyn nieurazowych
- od 2 do 18 roku życia
- wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)
- kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej

Szczegółowe kryteria kawalifikacji do Kliniki BUDZIK oraz warunki niezbędne do spełnienia kryteriów kwalifikacji dziecka w wieku 2 lata - 18 lat celem przyjęcia do Kliniki "Budzik" znaleźć można na stronie Kliniki Budzik - www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zgłoszenia-pacjentów-do-kliniki-budzik

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować:
Klinika "Budzik"
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
tel. +48 22 122 18 00
lub na mail: sekretariat@klinikabudzik.pl

Przypominamy, że pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden z rodzic/opiekun, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY!

Prosimy o rozpowszechnianie naszej prośby w swoim srodowisku, by informacja dotarła do wszystkich potrzebujących pomocy