Podziękowania | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Podziękowania

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo” dziękuje, za przyznane w 2021 roku środki finansowe, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Fundacja otrzymała dotację na powstającą Klinikę Budzik dla Dorosłych, w ramach złożonej oferty, na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wsparcie w kwocie 2.936.044,00 pozwoliło nam skończyć budowę Ośrodka na etapie – stan surowy zamknięty. Teraz możemy już inaczej patrzeć w przyszłość...