Przygotowanie Terenu Budowy | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Przygotowanie Terenu Budowy

Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” Nr referencyjny: PZP/1/2019

Informujemy że ECM Group Polska  SA na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. – dalej PZP) w imieniu  FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?” ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  - "Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” Nr referencyjny: PZP/1/2019

Wszelkie  informacje i dokumenty  dotyczące przedmiotowego postępowania będą publikowane  na stronie internetowej ECM Group Polska SA http://ecmg.pl w zakładce AKTUALNOŚCI