STRATEGMED | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

STRATEGMED

„Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – NeuStemGen współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED - Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 .
 
Celem projektu NeuStemGen jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) - postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie biomarkerów swoistych dla AMD oraz  wdrożenie innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.
 
Projekt jest realizowany w ramach powołanego Konsorcjum w składzie:
- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Lider,
- Genomed SA,
- Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego PAN,
- Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
- Zachodniopomorskie Uniwersytet Technologiczny,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
- Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?",
- Śląski Uniwersytet Medyczny.
 
Okres realizacji projektu : 01.09.2014 - 31.08.2017
 
Całkowita wartość projektu wynosi 20.243.732,00 PLN.

Więcej informacji na temat projektu: www.neustemgen.nauka.szczecin.pl
 
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju