Najnowsze osiągniecia w diagnostyce i leczeniu śpiączki - 21 listopada 2015r | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Najnowsze osiągniecia w diagnostyce i leczeniu śpiączki - 21 listopada 2015r

Profesorowie z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski byli prelegentami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki", organizowanej przez Fundację „Akogo?” (Warszawa, 21 listopada, w Hotelu Radisson Blu Sobieski). W Konferencji, poprowadzonej przez p. Iwonę Schymallę, wzięło udział ponad 400 uczestników.

Prof. Wojciech Maksymowicz, z USK w Olsztynie, w wykładzie otwierającym mówił o sensie wielomodalnego wspomagania powrotu do świadomości i możliwościach niesienia pomocy osobom w śpiączce.

Pani Anna Duszyk zaprezentowała wykład Prof. Stevena Laures’a (Centrum Badań Cyklotronowych na Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Liège w Belgii) dotyczący prac nad najnowszymi metodami diagnostycznymi osób z zaburzeniami świadomości.

Wykładowcy z Japonii – prof. Tetsuo Kanno i prof. Isao Morita zaprezentowali metody leczenia pacjentów w komie z wykorzystaniem stymulacji sznura tylnego.

Na zakończenie Prof. Benedikt Berninger z Niemiec (Instytut Chemii Fizjologicznej przy Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Moguncji) przedstawił wyniki swoich badań nad modelowaniem i przeprogramowywaniem mózgu dorosłego człowieka.

Mamy nadzieję, że efektem konferencji będzie nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej i medycznej, by najnowsze osiągnięcia mogły być wdrażane dla dobra pacjentów w śpiączce.


Konferencja odbyła się w dniu 21 listopada 2015 roku
w Radisson Blu Sobieski Hotel
przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie