CO PRZED NAMI | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

CO PRZED NAMI

Głównym celem działalności zespołu naukowo-medycznego Fundacji "Akogo?" jest zaangażowanie środowiska medycznego i naukowego do wspólnego udziału w aktualnych i przyszłych projektach naukowych i klinicznych poświęconych leczeniu zaburzeń świadomości.

Organizujemy i bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Na bieżąco analizujemy doniesienia konferencyjne, artykuły naukowe, postęp badań w zakresie diagnostyki, stosowanych na świecie najnowszych metod terapeutycznych, w szczególności dotyczących stymulacji mózgu i rehabilitacji osób po ciężkich uszkodzeniach mózgu, w śpiączce.

Nawiązujemy i wzmacniamy współpracę ze specjalistami z zakresu neurobiologii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji neurologicznej z całego świata (m.in. z Belgii, Austrii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Argentyny, Szwecji oraz USA i Kanady).
 
Aktualnie zajmujemy się realizacją projektu:
 
„Ocena zmian ukrwienia i czynności elektrycznej mózgu chorych z dłuższym upośledzeniem świadomości w przebiegu standardowej rehabilitacji i zastosowaniu nieinwazyjnych metod elektrycznej, świetlnej i magnetycznej stymulacji mózgu.”
 
Planujemy realizacje projektów badań min.:
 
„Stymulacja wzrostu potencjału regeneracyjnego komórek hipokampa w wyniku selektywnego oddziaływania zewnętrznej fali uderzeniowej. Badania eksperymentalne w modelu zwierzęcym (poszukiwanie metodyki oceny efektu u chorych w zespole czuwania bez reaktywności lub w minimalnym stanie świadomości, a także u chorych na chorobę Alzheimera.)”
 
oraz
 
„Wpływ Amantadyny na poprawę stanu świadomości, ukrwienia i aktywności elektrycznej kory mózgowej u chorych w zespole czuwania bez reaktywności lub w minimalnym stanie świadomości.”
 
Fundacja wspiera działania międzynarodowej kampanii Curing Coma® rozpoczętej w 2019 r. przez Neurocritical Care Society (NCS) z Chicago, USA.
 
Kampania Curing Coma® to pierwsza tego typu światowa inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia publicznego, której celem jest ujednolicenie podejścia do śpiączki jako możliwej do leczenia jednostki chorobowej. Celem Curing Coma® jest opracowanie i wdrożenie strategii leczenia śpiączki, które przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin.
 
Zespół naukowo-medyczny Fundacji uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach oraz współtworzy polską edycję wydarzenia podczas Światowego Dnia Śpiączki, ustanowionego na 22 marca.
 
W ramach obchodów Światowego Dnia Śpiączki i Ogólnopolskiego Dnia Pacjenta w Śpiączce stworzonego przez Fundację na dzień 18 kwietnia, Fundacja prowadzi corocznie kampanię społeczną  w dniach 20 marca - 20 kwietnia. Celem kampanii jest przybliżenie i poszerzenie aktualnej wiedzy na temat śpiączki oraz twórcze zaangażowanie całego społeczeństwa do udziału w konkretnych obecnych i przyszłych działaniach naukowych poświęconych leczeniu zaburzeń świadomości.
 
MEDYCYNA REGENERACYJNA
 
Dziedzina medycyny regeneracyjnej poczyniła wielkie postępy w kierunku naprawy mózgu i centralnego układu nerwowego. Być może jesteśmy zaledwie kilka kroków od przełomu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
 
Fundacja powołała Międzynarodową Radę Naukową Fundacji Ewy Błaszczyk “Akogo?”, w której zasiadają wybitni, światowej klasy naukowcy i lekarze zajmujący się badaniami i leczeniem schorzeń́ neurologicznych.
Przewodnicząca Rady – prof. Eva Feldman, USA.
Członkowie: prof. Letizia Mazzini, Włochy, prof. Kristof Bankiewicz, USA / PL, prof. Benedikt Berninger, Niemcy/Wielka Brytania, prof. Nick Boulis, USA, dr. Ralf Clauss, Wielka Brytania, prof. Steven Laureys, Belgia, prof. Zaal Kokaia, Szwecja, prof. Alexei Verkhratsky, Wielka Brytania.
 
Biorąc pod uwagę rozległą wiedzę naszych naukowców z IMDiK PAN na temat komórek macierzystych, modelowania niedokrwienia mózgu u zwierząt i przeszczepów komórkowych a także możliwości konsultacji naszego projektu z zespołem ekspertów Międzynarodowej Rady Naukowej Fundacji oraz współpracy z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się leczeniem pacjentów w śpiączce, sukcesywnie przygotowujemy się do przeprowadzenia badania przedklinicznego na dużych zwierzętach w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW.
 
„Badanie kliniczne dotyczące właściwości regeneracyjnych neuralnych komórek progenitorowych, wyprowadzonych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w modelu ogniskowego uszkodzenia mózgu.”