WSPÓŁPRACA Z UKSW | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

WSPÓŁPRACA Z UKSW

W dniu 23 stycznia 2024, w Rektoracie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pani Prezes Zarządu Fundacji Akogo - Ewa Błaszczyk – Janczarska wraz z Prof. Wojciechem Maksymowiczem, Prezesem Zarządu Budzik Budzik Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz Rektorem UKSW Ks. prof. dr hab. Ryszardem Czekalskim podpisali uroczyście List Intencyjny wyrażający wspólną wolę współpracy wszystkich stron do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego, w zawodach medycznych, obu zakładów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministra Zdrowia
 • „leczenie dzieci ze śpiączką”
 • „leczenie dorosłych chorych ze śpiączką”

Bardzo cieszymy się na przyszłą współpracę i rozwój oraz sukcesy studentów, przyszłych lekarzy i naukowców, w dziedzinie leczenia dzieci i dorosłych w śpiączce.

Współpraca ma objąć działalność naukową w następujących obszararch i formach
 • przygotowania i prowadzenia wspólnych projektów badawczych
 • diagnostyki neurofizjologicznej  i monitorowania pracy mózgu chorych po ciężkich urazach mózgu lub z encefalopatią z powodu niedokrwienia mózgu
 • diagnostyki i terapii psychologicznej i neurologopedycznej chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości
 • pomocy rodzinom chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości w adaptacji do służenia swoim bliskim

Współpraca ma objąć również działalność dydaktyczną realizowaną na bazie Budzik sp. z o.o. dla studentów UKSW, na  kierunkach studiów

1. Kierunku Lekarskim
 • Neurochirurgia i Neurotraumatologia – część ćwiczeń, seminariów i wykładów;
 • Patofizjologia i Neurofizjologia Kliniczna Chorób układu Nerwowego - część ćwiczeń, seminariów i wykładów;
 • Rehabilitacja neurologiczna - część ćwiczeń, seminariów;

2. Kierunku Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo neurologiczne - część ćwiczeń, seminariów;
 • Pielęgniarstwo Neurochirurgiczne - część ćwiczeń, seminariów;
 • Pielęgniarstwo opiekuńcze część ćwiczeń, seminariów;

3. Kierunku Psychologia
 • Zajęcia z neuropsychologii oraz psychologii klinicznej;

4. Kierunku „Praca socjalna”
 • możliwość praktyki w zakresie przygotowującym do pełnienia roli „opiekuna medycznego”;