Wszczepy stymulatorów | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Wszczepy stymulatorów

Opis projektu

W kwietniu 2017 roku zakończyliśmy program wszczepu stymulatorów centralnego układu nerwowego (sznura tylnego). Projekt był realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie i Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”, we współpracy z japońskimi profesorami z Fujita Health University.

 
Jesienią 2015 roku nasza Fundacja zorganizowała międzynarodową konferencję naukową, podczas której gościliśmy najznakomitszych naukowców i lekarzy z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski (więcej na www.akogo.pl/konferencja). Efektem wykładów jest projekt przeprowadzenia w Polsce zabiegów wszczepienia stymulatorów ośrodkowego układu nerwowego (sznura tylnego). Takie operacje do tej pory były wykonywane wyłącznie w Japonii, a dają znakomite rezultaty: przeprowadzono ponad 300 zabiegów, a ponad 60% pacjentów w śpiączce po wszczepieniu stymulatora odzyskało świadomość!
W maju 2016r.  gościliśmy Prof. Isao Moritę z Japonii, który przeprowadził w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie 4 pokazowe operacje wszczepu stymulatora osobom w śpiączce i przekazał wiedzę polskim medykom, którzy kontynuują projekt pod kierownictwem prof. Wojciecha Maksymowicza. Do zabiegów są kwalifikowani pacjenci w śpiączce (z minimalną świadomością), u których dotychczasowa neurorehabilitacja nie była wystarczająca do wybudzenia ze śpiączki. Polska jest drugim na świecie krajem, gdzie tego typu zabiegi są wykonywane.
Opisywane zabiegi mają w naszym kraju charakter eksperymentalny. Otrzymaliśmy zgodę komisji bioetycznej w sumie na 15 wszczepów, koszt jednego zabiegu wyniósł ok. 60 tys zł. (badania diagnostyczne, stymulator, operacja, pobyt pacjentów w szpitalu, etc.). Całość projektu jest finansowana przez naszą Fundację, stymulatory dla pierwszych operowanych pacjentów nieodpłatnie przekazał ich producent - Boston Scientific Polska.
 
Obecnie zbierane są dane dotyczące skuteczności tej metody oraz przygotowywane jest podsumowanie i publikacja naukowa. W najbliższym czasie podejmiemy starania, aby tego typu wszczepy zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Zdrowia jako procedura medyczna dostępna dla każdego potrzebującego pacjenta oraz o uzyskanie finansowania tej procedury ze środków NFZ.

„Przeczytaj artykuł prof. Tetsuo Kanno - Stymulacja Grzbietowego Odcinka Kręgosłupa w Utrzymującym się Stanie Wegetatywnym (PVS)


Opis zabiegu

Wszczepienie stymulatora odbywa się w znieczuleniu ogólnym i polega na wprowadzeniu do przestrzeni nadtwardówkowej na poziomie kręgów C2-C4 wielokontaktowej elektrody. Przewód obwodowy jest prowadzony podskórnie i jest połączony ze stymulatorem umieszczonym w kieszonce podskórnej w tułowiu. Stymulacja jest automatycznie prowadzona przez 12 godzin w ciągu doby w porach dziennych.

Stymulator wysyła "porcję prądu" do mózgu, co wpływa na zwiększenie przepływu mózgowego krwi. Dzięki temu dostarczane jest więcej substancji odżywczych wzmacniających neurony, które przetrwały urazy u chorych w śpiączce. Zwiększenie przepływu mózgowego i stymulacja mózgu ma w konsekwencji doprowadzić do odtworzenia uszkodzonych połączeń nerwowych i nawiązania kontaktu z osobami, które dotąd były w stanie minimalnej świadomości.

Po zabiegu pacjenci będą przez 18 miesięcy monitorowani i poddawani szczegółowym badaniom kontrolnym.

Kwalifikacja pacjentów

Do programu kwalifikowane są osoby w wieku 10-65 lat, które znajdują się w stanie śpiączki (GCS<8) co najmniej 12 miesięcy (gdy przyczyną uszkodzenia mózgu był uraz) lub 6 miesięcy, gdy śpiączka nastąpiła z przyczyn nieurazowych. Warunkiem kwalifikacji do zabiegu jest aktywność kory mózgowej w badaniu fMRI (czynnościowy rezonans magnetyczny) i/lub EEG w czasie fMRI.

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem osoby w śpiączce do projektu proszone są o przesyłanie:

  • prośby o kwalifikację do projektu,
  • krótki opis sytuacji pacjenta,
  • kopii dokumentacji medycznej
na adres:
Prof. Wojciech Maksymowicz,
Oddział Neurochirurgii,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
al. Warszawska 30,
10-082 Olsztyn.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń pacjenci spełniający kryteria włączenia do projektu są zapraszani do Olsztyna na szczegółowe badania neurologiczne i obrazowe (fMRI ze stymulacją obrazem i dźwiękiem, EEG w czasie badania fMRI, SPECT-CT). Wyniki tych badań są ostatecznym kryterium zakwalifikowania do wszczepu stymulatora.


Ty też możesz pomóc!

Nasz projekt ma charakter eksperymentalnego badania naukowego, dlatego jest w całości finansowany ze środków pozyskiwanych przez naszą Fundację od sponsorów, darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych.

Do tej pory wykonanych zostało 7 wszczepów, a kolejnych 8 pacjentów zostanie zoperowanych do końca bieżącego roku.

Jak nas wspomóc? Zajrzyj na tą stronę: www.akogo.pl/#content2


Artykuły

Stan wegetatywny i stan minimalnej świadomości: Przegląd zabiegów leczniczych
Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowany przegląd proponowanego leczenia medycznego lub chirurgicznego u pacjentów w utrzymującym się stanie wegetatywnym (VS) lub stanie minimalnej świadomości (MCS), a także ich mechanizmów działania i ograniczeń.

Stymulacja Grzbietowego Odcinka Kręgosłupa w Utrzymującym się Stanie Wegetatywnym (PVS)
Kwestia możliwości leczenia pacjentów w stanie wegetatywnym pozostaje wciąż nierozwiązana, a stymulacja grzbietowego odcinka kręgosłupa (DCS) wydawała się obiecująca w niektórych badaniach i wymaga dalszej uwagi.